โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา มุ่งพัฒนาผู้เรียนปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีคุณธรรม จริยธรรม   มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน พัฒนาแหล่งเรียนรู้  สะอาดร่มรื่น ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

   

  ปรัชญาของโรงเรียน

          เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:25:53 น.

โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โทรศัพท์: 043472100 อีเมล์: dondang.donnoy@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวศิริษา ซาซุม โทรศัพท์: 0864114953 อีเมล์: sirisa74@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]