โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

           โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)  ก่อตั้งเมื่อ วันที่ ๑ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๔๘๑ เดิมชื่อ โรงเรียนประชาบาลบ้านทุ่ม ๙ ( วัดทรายมูล ) ในระยะแรกโรงเรียนได้เปิดทำการสอน  ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๒๒  เปิดขยายชั้นเรียนเพิ่มอีก ๑ ชั้น คือชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  และในปี  พ.ศ. ๒๕๒๓  ได้เปิดขยายถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  พ.ศ. ๒๕๒๘  ได้เปิดสอนในชั้นเด็กเล็กจนกระทั่งในปี  พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้ทำการเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่  ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

           ผู้บริหารสถานศึกษาคนแรกคือ  นายอนันต์  เล่ห์รักษา    ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียน  ถึงปัจจุบัน     มีผู้บริหารสถานศึกษามาดำรงตำแหน่ง  จำนวน  ๑๙  คน   ผู้บริหารสถานศึกษาคนปัจจุบัน   คือ นายสนั่น   ขันมัง

   

  ที่ตั้ง

                           โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)  ตั้งอยู่ที่บ้านแดงใหญ่  หมู่ที่  ๑ ตำบลแดงใหญ่  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์  ๔๐๐๐๐  โทรศัพท์  ๐๔๓ – ๒๕๕๕๑๗   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-17 15:12:36 น.

โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โทรศัพท์: 043255448 อีเมล์: bandangyaischool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สิทธิชัย คำมี โทรศัพท์: 0947682559 อีเมล์: dangyaischool@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]