โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.นายบุญเชิด     ช่างดี  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2.นายจำนง  ยามี        กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  3.นายศราวุธ      อุ่นจันที  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  4.นางนิมิตร       ศรีจุลลา  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  5.นายประสิทธิ์   นันจันที  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  6.นายสมจิตร     ศรศักดา  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  7.พระมหาวรวิทย์              กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  8.นายเชวงศักดิ์  จันทร์โสม  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  9.นายสนั่น  ขันมัง  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-17 15:12:36 น.

โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โทรศัพท์: 043255448 อีเมล์: bandangyaischool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สิทธิชัย คำมี โทรศัพท์: 0947682559 อีเมล์: dangyaischool@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]