โรงเรียนบ้านโนนข่า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.นางลักษณี  ฐิติโชติรัตนา      ประธานกรรมการ

  2.นายประสิทธิ์  นามเข็ม           กรรมการ

  3.นางอัจรา  ชนไฮ                   กรรมการ

  4. นายวิเชียร  โยธา                 กรรมการ

  5.นายธนา  ขุดเขียนสืบ            กรรมการ

  6.นางสมัย  วงสะอาด               กรรมการ

  7.พระปัญญา  กตฺตปุญฺโญ       กรรมการ

  8.นายเนตร  ภูมิโสม                 กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:31:55 น.

โรงเรียนบ้านโนนข่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โทรศัพท์: 043214204 อีเมล์: bannonkha.10@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: บัวทอง ทองรักษ์ โทรศัพท์: 0818722913 อีเมล์: bannonkha.10@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]