• ประวัติโรงเรียน
 •          ประวัติโรงเรียนบ้านไชยสอ

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕

                 โรงเรียนบ้านไชยสอ ที่ตั้ง   ๑ หมู่  ๑ ตำบลไชยสอ  อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  ๕  โทร  ๐๔๓  ๓๘๖๖๒๖ e-mail 1040050250@pracharath.ac.th website  http://chaisoa.kkn5.go.th/  เปิดสอนระดับชั้น   อนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  เนื้อที่ ตั้งอยู่บนเนื้อที่รวม   ๑๘  ไร่    ๒  งาน    

  เขตพื้นที่บริการ  คือ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ 

                   โรงเรียนบ้านไชยสอ ตั้งเมื่อวันที่  ๑๖  เมษายน  พ.ศ. ๒๔๖๙  โดยหลวงพินิจ  พรมเขต(นายดำ รัตนจันทร์) นายอำเภอภูเวียง มีนายเรือง ใจจันทึก มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก อาศัยศาลวัดบ้าน      ไชยสอ ให้ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาล ตำบลชุมแพ ๒ (วัดบ้านไชยสอ) และต่อมาวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๔๘๒ ได้ย้ายมาปลูกสร้างในที่ดิน ด้านทิศเหนือของหมู่บ้าน ติดถนนมลิวรรณ บนเหนือที่๑๘ไร่  ๒ งาน    

                  ปัจจุบันโรงเรียนได้จัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนคือ นางศิริรัตน์  อนุตรี

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-27 13:28:01 น.

โรงเรียนบ้านไชยสอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: - อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: พรพิมล ยาปิ่น โทรศัพท์: 0892774870 อีเมล์: maewmiew1976@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]