• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

                                         ภายในปี  พ.ศ.๒๕๖๔  โรงเรียนบ้านไชยสอ  มุ่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาทักษะ  โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ภาษาไทย  ใฝ่เรียนรู้                                                   

  เน้นการใช้ระบบประกันคุณภาพเป็นเครื่องมีในการบริหารจัดการ

   

  ปรัชญาโรงเรียน

             ปัญญา   ทนํ  โหติ  :   ปัญญาเป็นทรัพย์อันประเสริฐ

   

  ปณิธานของโรงเรียน

            “จริยธรรมดีเด่น เน้นมาตรฐาน การเรียนรู้  สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์”

   

  อัตลักษณ์

  “ อยู่อย่างพอเพียง  เคียงคู่คุณธรรม ”

   

  เอกลักษณ์ของโรงเรียน

       “ โรงเรียนวิถีพุทธ ”

   

  สีประจำโรงเรียน

  สีส้ม      &     ขาว

  สีส้ม              หมายถึง          ความสว่าง สติปัญญา   เฉลียวฉลาด 

                     ขาว               หมายถึง ความมีคุณธรรม อ่อนน้อมถ่อมตน 

                     สีส้ม– ขาว       หมายถึง สติปัญญาเฉลียวฉลาดและมีคุณธรรม

   

  อักษรย่อของโรงเรียน               ช.ส.

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-27 13:28:01 น.

โรงเรียนบ้านไชยสอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: - อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: พรพิมล ยาปิ่น โทรศัพท์: 0892774870 อีเมล์: maewmiew1976@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]