• แนะนำโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนน้ำพอง

  ชื่อภาษาไทย   โรงเรียนน้ำพอง

  ชื่อภาษาอังกฤษ  NampongSchool

  http://nampong.ac.th/

  โทรศัพท์   0 4343 1425  ,  0 4343 1107

  โทรสาร     0 4343 1425

  ที่ตั้ง

           โรงเรียนน้ำพอง  ตั้งอยู่เลขที่ 129  หมู่ที่ 1 ถนนแก้วพรรณนา  ขตเทศบาลตำบลวังชัย  ตำบลหนองกุง  อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต4  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  กระทรวงศึกษาธิการ

   

  ประวัติความเป็นมา

            โรงเรียนน้ำพองได้รับอนุมัติจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18มิถุนายน  2494  สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 – 3  ในสองปีแรกได้อาศัยเรียนที่โรงเรียนสถานีหนองกุง ซึ่งตั้งอยู่หลังที่ว่าการอำเภอน้ำพอง มีนักเรียน 42 คน ครู 2 คนคือ นายเดชา ยศธสาร เป็นครูใหญ่ และนายเชวง เชื้อโชติ เป็นครูผู้สอนต่อมาได้ย้ายมายังที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบันเมื่อวันที่  10มกราคม 2496   มีเนื้อที่ 17 ไร่ 2 งาน 36 ตารางวามีรายละเอียดต่าง ๆ จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

   

  ผู้บริหารโรงเรียนน้ำพอง

  พ.ศ. 2494 – 2506       นายเดชา  ยศธสาร

  พ.ศ. 2506 – 2519       นายปรีชา  ศรีปัญญา

  พ.ศ. 2519 – 2541       นายเดช  วิโย

  พ.ศ. 2541 – ปัจจุบัน     นายปรีชา  จ่าสิงห์


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-11-07 11:51:53 น.

โรงเรียนน้ำพอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 โทรศัพท์: 043431425 อีเมล์: kerati.nori@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวจันทร์สุดา จังหาญ โทรศัพท์: 0628936998 อีเมล์: dr.best19@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]