• แนะนำโรงเรียน
 •  

   
 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • ปรัชญาโรงเรียนน้ำพอง

            “สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา อนามัยสมบูรณ์”

   

  วิสัยทัศน์โรงเรียนน้ำพอง  (VISION)

              ภายในปี 2563  โรงเรียนน้ำพองมุ่งจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล   ชุมชนมีส่วนร่วม  ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้  ชีวีเป็นสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:35:29 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายชัยภูมิ ยศรุ่งเรือง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางนทีกาญจน์ แม้นศิริ

 • นางสุลาวัลย์ สารกุล

 • ตารางเรียน/ตารางสอน 2/2561
 • รายชื่อนักเรียน
 • ผลงานโดดเด่นสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,917
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนน้ำพอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 โทรศัพท์: 043431425 อีเมล์: kerati.nori@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวจันทร์สุดา จังหาญ โทรศัพท์: 0628936998 อีเมล์: dr.best19@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]