• แนะนำโรงเรียน
 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • ปรัชญาโรงเรียนน้ำพอง

            “สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา อนามัยสมบูรณ์”

   

  วิสัยทัศน์โรงเรียนน้ำพอง  (VISION)

              ภายในปี 2563  โรงเรียนน้ำพองมุ่งจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล   ชุมชนมีส่วนร่วม  ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้  ชีวีเป็นสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-11-07 11:51:53 น.

โรงเรียนน้ำพอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 โทรศัพท์: 043431425 อีเมล์: kerati.nori@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวจันทร์สุดา จังหาญ โทรศัพท์: 0628936998 อีเมล์: dr.best19@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]