โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม  ก่อนที่จะจัดตั้งเป็นโรงเรียน  ได้อาศัยวัดตลาดโพธิ์ศรีบ้านห้วยหว้า   เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว  ต่อมามีการจัดตั้งโรงเรียนที่บ้านโนนฆ้องขึ้น  ชาวบ้าน  คณะครู  ผู้นำหมู่บ้าน เห็นควรยุบโรงเรียนวัดไปเรียนที่โรงเรียนบ้านโนนฆ้อง  เมื่อวันที่  4  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.  2490        ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นที่บ้านห้วยหว้าใน   วันที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2490  ได้จัดตั้ง          เป็นโรงเรียนบ้านห้วยหว้าคุรุราษฎร์อนุเคราะห์  โดยมี  นายพิชัย ภูมิการีย์  เป็นครูใหญ่คนแรก                 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4

    ปี พ.ศ.  2519  โรงเรียนบ้านห้วยหว้าคุรุราษฎร์อนุเคราะห์ ได้เปิดทำการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6  และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านห้วยหว้า

                       ปี พ.ศ.  2534  โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  และได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็น  โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม  ทำการสอนในระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาตอนต้น


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:25:53 น.

โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โทรศัพท์: 043451279 อีเมล์: hwkschool.58@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อรรถกร เชื่อคำ โทรศัพท์: 0895563073 อีเมล์: attamm1@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]