โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •  

            วิสัยทัศน์          

   โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม  นักเรียนเป็นคนดี  เก่ง มีความสุข ก้าวทันเทคโนโลยี ครูเป็นครูมืออาชีพ ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  ปรัชญาโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม

  สุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญํ       

  สุสะสูสัง   ละภะเต  ปัญญัง

  ผู้ตั้งใจศึกษา ย่อมได้ปัญญา

  คำขวัญประจำโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม

  “คุณธรรมนำหน้า วิชาเกื้อหนุน  พลานามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนประชาธิปไตย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:25:53 น.

โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โทรศัพท์: 043451279 อีเมล์: hwkschool.58@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อรรถกร เชื่อคำ โทรศัพท์: 0895563073 อีเมล์: attamm1@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]