• ประวัติโรงเรียน
 •              ทำการสอนครั้งแรก  เมื่อวันที่  1  เดือน  มิถุนายน   พ.ศ.  2520   มีนักเรียน  117  คน   เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1- 4  เดิมชื่อโรงเรียนพิทักษ์ประชาราษฎร์  มีเขตบริการ  2  หมู่บ้าน  คือ  บ้านห้วยม่วง  และบ้านทรัพย์สมบูรณ์  ดำเนินการสอนโดย ตำรวจตระเวรชายแดน   เขต   4   ค่ายเสนีย์รณยุทธ   จังหวัดอุดรธานี   ซึ่งมี  ร.ต.ต. อิทธิพล  นราธร  เป็นครูใหญ่  และมีตำรวจอีก  3 นายเป็นครูผู้สอน

          ปี   พ.ศ. 2521    ได้รับเงินจากมูลนิธิ  พลานุสรณ์  ให้สร้างอาคารเรียน    1  หลัง  3  ห้องเรียน

         วันที่  7   กุมภาพันธ์ 2526   กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน  เขต  4  นำโดย  พ.ต.อ.  สันติ   อินทะกร  รองผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดน  ภาค  2  จังหวัดขอนแก่น  พ.ต.อ.  สุชาติ   โชติช่วง  ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดน   เขต  4  และ  พ.ต.ต. เกรียงไกร   โยคะสิงห์    ได้มอบโอนโรงเรียนให้กับสำนักงาน

  การประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น  ซึ่งมี  นายสวัสดิ์   จันทหาร  ผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น  เป็นผู้รับโอน

          ปี  พ.ศ.  2529   สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  และสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาวิวัฒนา ฯ  ได้เสด็จมารับมอบอาคารเรียน และพระราชทานนามโรงเรียนว่า “ โรงเรียนชีพอนุสรณ์ ”   โดยมีนายดาวเรือง  โชติบ้านขาม เป็นครูใหญ่

          วันที่  19  มกราคม  2530  นายฤทธิรงค์   จินานิกร   ได้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

          วันที่  28  สิงหาคม  2532    พลเอกเปรม    ติณสูลานนท์    ซึ่งเป็นประธานมูลนิธิ

  รักเมืองไทย  ได้มาเป็นประธานมอบอาคารเรียน รักเมืองไทย แก่ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น

          วันที่  1   มีนาคม   2543   นายจรูญ   ทองหนองกอย  ได้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

          วันที่ 1   ตุลาคม 2545   นายจรูญ  ทองหนองกอย  ได้เลื่อนเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  และได้เปลี่ยนชื่อตัว  เป็น  นายธนเดช   ทองหนองกอย

          วันที่ 15 ธันวาคม  2554   นายเสน่ห์  โคตา  มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

           วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ร.ต.ประวิทย์ ทิพฤๅตรี มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

          ปัจจุบัน   มีนักเรียน   จำนวน  152   คน   มีข้าราชการครู   จำนวน  8    คน  นักการภารโรงฯ    1   คน   ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน  จนท.ธุรการ 1 คน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีอาคารเรียน สปช.105/29     1   หลัง   8  ห้องเรียน  อาคารเรียน สปช.105/29(ปรับปรุง)  1 หลัง 4 ห้องเรียน อาคาร สปช. 102/26    1  หลัง   4  ห้องเรียน   อาคารห้องสมุด  1  หลัง   อาคารเอนกประสงค์   1  หลัง   ส้วม   3 หลัง  12  ที่  โดยมี   ว่าที่ร.ต.ประวิทย์ ทิพฤๅตรี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:36:21 น.

โรงเรียนชีพอนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: - อีเมล์: cheepanuson@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ประวิทย์ ทิพฤๅตรี โทรศัพท์: 0833530707 อีเมล์: ptip2009@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]