• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.นายคมเพชร  ครสิงห์                  ผู้ทรงคุณวุฒิ                                   ประธานกรรมการ

  2.นายสุภาพ  ทานะแสน                ผู้ทรงคุณวุฒิ                                   กรรมการ

  3.นายวิเลิศ  กองจร                      ผู้แทนผู้ปกครอง                              กรรมการ

  4.นางปาลวีย์  กุลบุตร                   ผู้แทนองค์กรชุมชน                         กรรมการ

  5.นางลำตาล  จันตะคุณ                ผู้แทนองค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น     กรรมการ

  6.นายณรงค์   เศษศิริ                    ผู้แทนศิษย์เก่า                               กรรมการ

  7.นายสมศักดิ์  ธรรมโย                 ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                         กรรมการ

  8.นางวาทินี  นาคมีสี                     ผู้แทนครู                                        กรรมการ

  9.ว่าที่ร.ต.ประวิทย์  ทิพฤๅตรี         ผู้อำนวยการโรงเรียน                       กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:36:21 น.

โรงเรียนชีพอนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: - อีเมล์: cheepanuson@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ประวิทย์ ทิพฤๅตรี โทรศัพท์: 0833530707 อีเมล์: ptip2009@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]