• คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556

  1.เด็กหญิงพลอยไพลิน  วงค์กวานกลม                         ประธานนักเรียน

  2.เด็กหญิงศุภนิดา  ปูเลทาสา                                      รองประธานนักเรียน ฝ่ายงบประมาณ

  3.เด็กหญิงเกศินี  นันทดิลก                                          รองประธานนักเรียน ฝ่ายบุคคล

  4.เด็กหญิงภัคจิรา  ขุ่ยจิ้ม                                             รองประธานนักเรียน ฝ่ายวิชาการ

  5.เด็กหญิงอรอนงค์   วระศรี                                          รองประธานนักเรียน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

  6.เด็กชายจิรพัฒน์  สมใจ                                              กรรมการ

  7.เด็กชายณัฐพนธ์   ศิริรักษ์                                          กรรมการ

  8.เด็กชายธีรภัทร   บุญชัยแสน                                     กรรมการ

  9.เด็กชายณัฐวุฒิ  สาดแล่น                                          กรรมการ

  10.เด็กชายอาร์จูน่า  โกรบองน์                                    กรรมการ

  11.เด็กหญิงธัญญารักษ์   กองจร                                 กรรมการ

  12.เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  ทะนารี                              กรรมการ

  13.เด็กชายวรากร   พินจอง                                         กรรมการ

  14.เด็กหญิงประภาพินท์   กันยาประสิทธิ์                    กรรมการ

  15.เด็กหญิงสมิตรา   ทวีถิ่น                                        กรรมการ

  16.เด็กหญิงรัชนีวรรณ   พิมลี                            กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:36:21 น.

โรงเรียนชีพอนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: - อีเมล์: cheepanuson@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ประวิทย์ ทิพฤๅตรี โทรศัพท์: 0833530707 อีเมล์: ptip2009@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]