• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์  (Vision)

                โรงเรียนชีพ  “มุ่งมั่นจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและมีคุณธรรม”

   

  ปรัชญาของโรงเรียน

                                “  วิชาดี    กีฬาเด่น   เน้นคุณธรรม   นำประชาธิปไตย  ”                         


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:36:21 น.

โรงเรียนชีพอนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: - อีเมล์: cheepanuson@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ประวิทย์ ทิพฤๅตรี โทรศัพท์: 0833530707 อีเมล์: ptip2009@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]