โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • 1. นางวัลภา  กงชา                   ประธานกรรมการ

  2. นายจรัส  แสงพัน์                  กรรมการ

  3. นาพิจิตรา  บญบำรุง              กรรมการ

  4. นางประเพียร  พรมพินิจ          กรรมการ

  5. นายบุญมาก  เกลียวทอง         กรรมการ

  6. นายปิติพัฒน์    คูสกุล            กรรมการ

  7. นางมณีกานต์    ฆ้องคำ          กรรมการ

  8. นายสุวัฒน์    ป้องบ้านเรือ        กรรมการ

  9. นายทวี   ศรีภา                       กรรมการ

  10.นายมนต์ชัย     ชยามฤต         กรรมการ

  11.นางสาวพวงเพ็ญ  นันทยเภรี      กรรมการ

  12.นางวรรณา   คูสกุล                 กรรมการ

  13 พระครูศรีชยานุวัตร                  กรรมการ

  14.นายคงเดช   แช่มภูชา               กรรมการ

  15 นายวิเชียร   ไกรศรีวรรธนะ         กรรมการและเลขานุการ
   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:36:21 น.

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 043291212 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายอนุชา เพียชามาตย์ โทรศัพท์: 0812639159 อีเมล์: anuccmander@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]