โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • ด.ช.คำแท้ เชื้อคำเพ็ง

  ประธาน

  ด.ช.ณัชนพ  ธนศักดิพัฒ

  รองประธาน

  ด.ญ.ภคพร น้อยคำมูล

  รองประธาน

  ด.ญ.ปรายปริยา ชมถนัด

  เหรัญญิก

  ด.ญ.ญาณิศา  มากเพ็ง

  เลขานุการ

  ด.ญ.จิรประภา  สีหานารถ

  กรรมการ

  ด.ญ.วารีรัตน์  สานุภาพ

  ปฏิคม

  ด.ญ.ปัณฑิตา  สวนุสุวรรณ

  ปฏิคม

  ด.ช.บุษกร  โสภารัตน์

  กรรมการ

  ด.ช.กฤษฏา  เทพาลุุน

  กรรมการ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:36:21 น.

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 043291212 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายอนุชา เพียชามาตย์ โทรศัพท์: 0812639159 อีเมล์: anuccmander@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]