โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน  มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ  เน้นคุณธรรมนำความรู้    คู่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประสานความร่วมมือกับชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น

    เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่เทคโนโลยีครูมีจิตสำนึกมีความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:36:21 น.

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 043291212 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายอนุชา เพียชามาตย์ โทรศัพท์: 0812639159 อีเมล์: anuccmander@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]