โรงเรียนบ้านหนองโนประชานุเคราะห์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนบ้านหนองโนประชานุเคราะห์ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  22  กันยายน  2481  ให้ชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลกุดเค้า  5  (บ้านหนองโน) นายบุญมา  ธาดา  เป็นครูใหญ่   โดยได้อาศัยศาลาวัดตะคลองบ้านหนองโนเป็นสถานที่เล่าเรียน   ต่อมาเมื่อวันที่  22  เมษายน  2507   ได้ย้ายโรงเรียนไปอยู่ทางทิศตะวันออกของวัด เนื้อที่  19  ไร่    วันที่  8  เมษายน   2519   อาคารเรียนถูกวาตภัย  พัดหลังคาพังทั้งหลัง  ทางราชการจึงจัดสรรงบประมาณให้สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ  เมื่อวันที่  7   มีนาคม   2520  สร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่  19   กุมภาพันธ์  2521    และเมื่อวันที่  1   มกราคม   2534  ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนบ้านหนองโนประชานุเคราะห์  โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ  6  แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้งอาคารเรียนโรงเรียนประถมศึกษา   พ.ศ.  2524


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:31:55 น.

โรงเรียนบ้านหนองโนประชานุเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โทรศัพท์: 0801831283 อีเมล์: wanachai2560@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายธนพงษ์ คาดสนิท โทรศัพท์: 0872345997 อีเมล์: tanapongkadsanit@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]