โรงเรียนบ้านหนองโนประชานุเคราะห์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1

  นายสมยศ   นรมาตย์

   

  ประธานกรรมการ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  2

  พระครูพิศาลชัยโสภิต

   

  กรรมการ

  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  3

  นางนวลจันทร์   รักษาศรี

   

  กรรมการ

  ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ

  4

  นายบุญชู   สกุลอินทร์

   

  กรรมการ

  ผู้แทนผู้ปกครอง

  5

  นางสุชาดา  แก้วนามอม

   

  กรรมการ

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  6

  นายชัชวาลย์   นรมาตย์

   

  กรรมการ

  ผู้แทนองค์กรท้องถิ่น

  7

  นายบุญมี  จินรัตน์

   

  กรรมการ

  ผู้แทนองค์กรชุมชน

  8

  นางเอมอร  แทนสา

   

  กรรมการ

  ผู้แทนครู

  9

  นายวนชัย   จำปาวงษ์

   

  กรรมการ/เลขานุการ

  ผู้อำนวยการสถานศึกษา

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:31:55 น.

โรงเรียนบ้านหนองโนประชานุเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โทรศัพท์: 0801831283 อีเมล์: wanachai2560@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายธนพงษ์ คาดสนิท โทรศัพท์: 0872345997 อีเมล์: tanapongkadsanit@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]