โรงเรียนบ้านหนองโนประชานุเคราะห์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • โรงเรียนบ้านหนองโนประชานุเคราะห์  เป็นแหล่งเรียนรู้คู่คุณธรรม   ชุมชนมีส่วนร่วม   พัฒนาครูสู่มืออาชีพ   พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

    คำขวัญ  /  ปรัชญาโรงเรียน

    เรียนดี         มีวินัย         ใฝ่ศึกษา         กีฬาเก่ง       เคร่งคุณธรรม        นำประชาธิปไตย


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:31:55 น.

โรงเรียนบ้านหนองโนประชานุเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โทรศัพท์: 0801831283 อีเมล์: wanachai2560@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายธนพงษ์ คาดสนิท โทรศัพท์: 0872345997 อีเมล์: tanapongkadsanit@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]