โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา  ได้เปิดทำการสอนเมื่อ  วันที่  ๒๑  สิงหาคม  ๒๔๙๔ มีบ้านหนองตาไก้  บ้านจอมบึง  บ้านวังมน  บ้านป่าน  บ้านท่าช้างน้อย  ครูคนเดียว คือ นายขวัญมา  จิตเสงี่ยมมีวัสดุอุปกรณ์  ๘  ชิ้น คือ  กระดานดำ  ๔  แผ่น  โต๊ะครู  ๑  ตัว  เก้าอี้ครู  ๒  ตัว  และเสาธง ๑ ต้น  มีนักเรียน  ๘๐  คน  จาก  ๓  หมู่บ้าน  คือ บ้านหนองตาไก้  บ้านห้วยสายหนัง  และบ้านวังมน

                  วันที่  ๑๕  มกราคม  ๒๔๙๕  ได้รับการจัดตั้งโรงเรียนอย่างเป็นทางการนายขวัญมา  จิตเสงี่ยม  รักษาการครูใหญ่  ต่อมามี      นายบุญเกิด  สรวลเส (พิมพ์วรเมธากุล)     และนายชูสินธุ์  กล้าหาญ มาบรรจุ  รวมมีครู  ๓  คน

                  ปี  พ.ศ. ๒๔๙๕  นายสิงห์  บำรุงสำราญ พร้อมชาวบ้านยกที่ดินสาธารณประโยชน์ให้เป็นที่ตั้งโรงเรียน  มีเนื้อที่  ๒๐  ไร่    ในปี  ๒๕๐๘  เมื่อก่อสร้างอาคารชั่วคราวเสร็จแล้วได้เปิดทำการสอนแทนศาลาการเปรียญในที่ตั้งปัจจุบัน

                  ปี  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ได้รับอนุมัติจาก  อ.ก.ค. จังหวัดขอนแก่น เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น   โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา

  ปัจจุบันมี นายภิรมย์ คำบุญเกิด เป็นผู้อำนวยการการสถานศึกษา นายคำผาย คำพิลา เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-10 22:08:06 น.

โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 043210284 อีเมล์: nongtakaipittaya_55@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวรัตน์ติพร วารีย์ โทรศัพท์: 0654982251 อีเมล์: rattiphorn29@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]