โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •  

  ลำดับที่

  ชื่อ – สกุล

  ตำแหน่ง

  หมายเหตุ

  นายคำผาย  คำพิลา

  ประธานกรรมการ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  นายสวรรค์ เพิ่มศักดิ์ 

  รองประธานกรรมการ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  นายสุขสรรค์  ราชวงค์

  กรรมการ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  นายจารุเดช ราชวงค์

  กรรมการ

  ผู้แทนชุมชน

  พระมหาน้อย  กิตฺติกทฺโท

  กรรมการ

  ผู้แทนพระสงฆ์

  นายสุบิน  กำไรเพชร

  กรรมการ

  ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น

  นางลัดดาวัลย์  ศิริอามาตย์

  กรรมการ

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  นางอาทิตยา พันธ์สุวรรณ์

  กรรมการ

  ผู้แทนครู

  นายภิรมย์  คำบุญเกิด

  กรรมการ และเลขานุการ

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-10 22:08:06 น.

โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 043210284 อีเมล์: nongtakaipittaya_55@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวรัตน์ติพร วารีย์ โทรศัพท์: 0654982251 อีเมล์: rattiphorn29@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]