โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • รายชื่อคณะกรรมการนักเรียน

  1. เด็กหญิงนันธิตา โคตรมงคล            ประธาน

  2. เด็กชายชาตรี  จรูญศรี                    รองประธาน

  3. เด็กหญิงเสาวภา  นิสัยหมั่น             รองประธาน

                4. เด็กหญิงวิยะดา  สาดมุณี                กรรมการ

                 5. เด็กชายประยูร   นามโสม               กรรมการ 

                 6. เด็กหญิงสุจาริณี   รัตใน                 กรรมการ

                 7. เด็กชายพลกฤษณ์  ฉั่วตระกูล         กรรมการ

                 8. เด็กหญิงอาทิตยา   สำพันธ์            กรรมการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-10 22:08:06 น.

โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 043210284 อีเมล์: nongtakaipittaya_55@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวรัตน์ติพร วารีย์ โทรศัพท์: 0654982251 อีเมล์: rattiphorn29@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]