โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
 


 • ข้อมูลผู้บริหาร
 • ทำเนียบผู้บริหาร

  1.นายขวัญมา จิตเสงี่ยม  21 ส.ค.2494

  2.นายชูสินธุ์ กล้าหาญ 2 มี.ค.2513

  3.นายเกรียงศักดิ์ ไพไพศาล 1 ม.ค.2517

  4.นายทองสูญ รัสอาภรณ์ 10 ก.พ.2549

  5.นายภิรมย์ คำบุญเกิด 9 ต.ค.2555 ถึงปัจจุบัน 

  ข้อมูลทั่วไปผู้บริหารปัจจุบัน

  ชื่อ  นายภิรมย์ คำบุญเกิด

  เกิดเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2519

  ภูมิลำเนา จังหวัดขอนแก่น 

  วุฒิ ป.ตรี คณิตศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น   /   ป.โท บริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

  วันมาปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนแห่งนี้ 9 ตุลาคม 2555

  ผลงานดีเด่น 

  ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น งานวันครูอำเภอสีชมพู  ปี พ.ศ.2554-2556

  คำมั่นสัญญาจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

  ข้าพเจ้า นายภิรมย์ คำบุญเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา ขอให้คำมั่นสัญญาว่า จะปฏิบัติหน้าที่และบริหารสถานศึกษา ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

                                                                                                                                                                                                           ภิรมย์ คำบุญเกิด

                                                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา

   

  My name is Mr Pirom Kambunkerd, The director of Bannongtakaipittaya school. I promise that I would perform and manage our school with honesty and be in line with good governance.

   

                                                  Mr. Phirom Khamboonkerd

                                        The director of Bannongtakaipittaya school

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-10 22:08:06 น.

โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 043210284 อีเมล์: nongtakaipittaya_55@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวรัตน์ติพร วารีย์ โทรศัพท์: 0654982251 อีเมล์: rattiphorn29@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]