โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
 


 • โครงสร้างหน่วยงาน
 •  

                                                             ผู้อำนวยการโรงเรียน 

                                                             - นายภิรมย์ คำบุญเกิด                     คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

   

               ฝ่ายบริหารวิชาการ         ฝ่ายบริหารงบประมาณ    ฝ่ายบริหารงานบุคคล         ฝ่ายบริหารทั่วไป 

               -นางสาวลลิตา ภาษี            -นางประไพร มูลตรี           -นางอาทิตยา พันธ์สุวรรณ์  -นางสาวกุหลาบ ใจแน่น 

               - นางสาวไอลดา สุตะภักดิ์   - นางสาวสุรีรัตน์ สันตชิต   - นางพิกุล น้อยนาเพียง      - นางบุษยา ผาไหม 

               - นางสาวจุรีมาศ จำปาพันธ์                                                                         - นายสุทธิรักษ์ พันธ์สุวรรณ์ 

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-10 22:08:06 น.

โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 043210284 อีเมล์: nongtakaipittaya_55@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวรัตน์ติพร วารีย์ โทรศัพท์: 0654982251 อีเมล์: rattiphorn29@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]