โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์

    ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๔  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านศีลธรรมและการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษา ผู้เรียนและบุคลากร มีคุณภาพ คุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยีและวิทยาการ บริหารแบบร่วมพัฒนา

     


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-10 22:08:06 น.

โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 043210284 อีเมล์: nongtakaipittaya_55@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวรัตน์ติพร วารีย์ โทรศัพท์: 0654982251 อีเมล์: rattiphorn29@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]