• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.นายสมพงษ์  จันทริมา                 ประธานกรรมการสถานศึกษา
  2.นายชวด    คำศรี                          รองประธานกรรมการสถานศึกษา
  3.นายบุญทัน   ตาบ้านดู่                  รองประธานกรรมการสถานศึกษา
  4. นายสนอง     ทุมมูล                    กรรมการ
  5.นายสมควร   อุ่นแก้ว                    กรรมการ
  6.นายสมพร    คำเวียง                    กรรมการ
  7.นายอภัย    จันทร์แสง                   กรรมการ
  8. นางทองลิต   ศรีหานาม                 กรรมการ
  9. นายบุญสุข   โสภาศรี                  กรรมการและเลาขานุการ
  10.นางพัฒนาภรณ์    ทองภูธรณ์     กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-09 11:35:13 น.

โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 0-4344-3238 อีเมล์: nontunwittaya@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จำปรีญา อุตรา โทรศัพท์: 0918626554 อีเมล์: jumpreeya@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]