• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •  วิสัยทัศน์   
    วิสัยทัศน์(Vision)
  มุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนมี
  สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์  มีความรู้พื้นฐานในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ  รวมทั้งมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-09 11:35:13 น.

โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 0-4344-3238 อีเมล์: nontunwittaya@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จำปรีญา อุตรา โทรศัพท์: 0918626554 อีเมล์: jumpreeya@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]