• ผลงานโดดเด่น

 • บริหารงานบุคคลออนไลน์ • Social Network • ลิ้งค์ใช้งานประจำ


 • คณะกรรมการนักเรียน
 •         1. เด็กชายศราวุธ  ไชยบุญคุณ                                                               ประธานนักเรียน
          2. เด็กหญิงโชติกา  เข็มรัตน์                                                                   รองประธาน
          3. เด็กหญิงอารียา  มั่นยม                                                                       รองประธาน
          4. เด็กหญิงรัชตวรรณ  ประกอบดี                                                            เลขานุการ
          5.เด็กชายภูธิต  ห่อคนดี                                                                          ฝ่ายปกครอง
          6.เด็กหญิงนิตยา  ประเสริฐสุข                                                                ฝ่ายวิชาการ
          7.เด็กหญิงชนิภรณ์  จำปาหวาย                                                             ฝ่ายประชาสัมพันธ์
          8.เด็กหญิงณัฐนิชา  เค้าสีดา                                                                   ฝ่ายอนามัย
          9. เด็กชายนครินทร์  ศรีพิพัฒน์                                                                ฝ่ายกิจกรรม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-04-26 11:27:22 น.

โรงเรียนบ้านหว้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 0-4344-3237 อีเมล์: banwha2@gmaill.com
เว็บมาสเตอร์:: ปฐมาวดี สีน้อย โทรศัพท์: 0953924416 อีเมล์: Patamawadee777@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]