• ผลงานโดดเด่น

  • บริหารงานบุคคลออนไลน์  • Social Network  • ลิ้งค์ใช้งานประจำ


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  •                          ภายในปีการศึกษา 2560  โรงเรียนบ้านหว้า มุ่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การอ่าน การเขียนภาษาไทย  ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ มีทักษะการสื่อสาร  ลดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม          เน้นการใช้ระบบประกันคุณภาพเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา 

       


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-04-26 11:27:22 น.

โรงเรียนบ้านหว้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 0-4344-3237 อีเมล์: banwha2@gmaill.com
เว็บมาสเตอร์:: ปฐมาวดี สีน้อย โทรศัพท์: 0953924416 อีเมล์: Patamawadee777@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]