โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • . ข้อมูลทั่วไป

                    ชื่อ  โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด  ที่ตั้งบ้านหินลาด  หมู่ที่  ๑๒  ตำบลโนนทอง  อำเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต  ๕  โทร ๐๔๓-๒๖๐-๔๖๖  โทรสาร…-…  e-mail  :  hinlad466@hotmail.com  website…-…  เปิดสอนระดับชั้น ก่อนประถมศึกษาถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  มีเนื้อที่ทั้งหมด  ๒  แปลง  แปลงที่  ๑  มี  ๙  ไร่  ๓  งาน  ๔    ตารางวา (ใช้เป็นที่ตั้งโรงเรียน)  และแปลงที่  ๒  มี  ๑๕  ไร่  ๓  งาน  ๕๕  ตารางวา (ใช้ปลูกป่า)  เขตพื้นที่บริการ  1  หมู่บ้าน  คือ  บ้านหินลาด  หมู่ที่  12  ตำบลโนนทอง  อำเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น

                    ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

                    โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาดตั้งอยู่  หมู่ที่  ๑๒  ตำบลโนนทอง  อำเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น  เดิมชื่อโรงเรียนบ้านหินลาด เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  ๒๘  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๔๙๗  มีนายสุภัทร  มูลตรี  เป็นครูใหญ่  เปิดทำการสอนโดยใช้ศาลาวัดท่าอุทุมพรเป็นที่เรียน  ต่อมาชาวบ้านได้ชื่อที่ดินบริจาคให้เพื่อจัดตั้งโรงเรียน  ณ  ที่ตั้งในปัจจุบัน  และได้เปลี่ยนชื่อเป็น  “โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด”  เมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๓๔


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:36:21 น.

โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 043-260466 อีเมล์: hinlad466@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุนิตย์ คำป้อง โทรศัพท์: 0831411476 อีเมล์: nide2517@outlook.co.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]