โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด

  1.       นายพ่น  นวลปิด                          ประธานกรรมการ

  2 .     นายวิมุต  พลมุข                            กรรมการ

  3.      นายงทองลา  สอนเวียง                กรรมการ

  4.      นายสุนทร  บุญค้ำ                          กรรมการ

  5.      นายยอดชาย    พิมพ์สิงห์            กรรมการ

  6.     นางสำรวย  อิ่มสำอางค์                 กรรมการ

  7.     นายประครอง    พละ                      กรรมการ

  8.    นางพรวจี  เขตรกลาง                      กรรมการ

  9.  นายศักดิ์ดา  ประยูรชาญ             กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:36:21 น.

โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 043-260466 อีเมล์: hinlad466@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุนิตย์ คำป้อง โทรศัพท์: 0831411476 อีเมล์: nide2517@outlook.co.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]