โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 •  

  รายชื่อคณะกรรมการสภานักเรียน

  โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด  ปีการศึกษา  2562

   

  1.              เด็กชายป้องภพ   ภูมิโสม                                            ประธาน

  2.              เด็กหญิงสุมารี      บุดศรีขา                                          รองประธาน

  3.              เด็กหญิงสุนิชา     โคตรภูเวัยง                                     เลขานุการ

  4.             เด็กหญิงบุญญารดี   ชุดโกทา                                      เหรัญญิก

  5.             เด็กชายธนาวุฒิ     สอนเวียง                                        กรรมการฝ่ายวิชาการ

  6.             เด็กชายศักดิ์ดา    ทาแน่น                                            กรรมการฝ่ายปกครอง

  7.             เด็กชายอภิชัย      ศรีผง                                               กรรมการฝ่ายกิจกรรมนักเรียน

  8.             เด็กหญิงนฤมล     สาหล้า                                             กรรมการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:36:21 น.

โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 043-260466 อีเมล์: hinlad466@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุนิตย์ คำป้อง โทรศัพท์: 0831411476 อีเมล์: nide2517@outlook.co.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]