• ประวัติโรงเรียน
  • ชื่อโรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา   ที่ตั้ง หมู่ที่  ๙    ตำบลกุดกว้าง   อำเภอหนองเรือ    จังหวัดขอนแก่น   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาขอนแก่น  เขต ๕     

    โทร ๐๔๓-๒60-172 e-mail…………………………….    Website www.nonfunrua.com

         เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  เนื้อที่   ๑๕  ไร่  ๓ งาน ๖๗  ตารางวาเขตพื้นที่บริการหมู่ ๙,๑๐,๑๙  และ ๒๐  ตำบลกุดกว้าง  อำเภอหนองเรือ                 จังหวัดขอนแก่น

              ประวัติโรงเรียนโดยย่อ โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา    เดิมชื่อ  “โรงเรียนบ้านโนนฟันเรือ” เดิมโรงเรียนนี้เคยเรียนร่วมกับโรงเรียนบ้านสำราญหินลาด โดยอาศัยเรียนที่วัดบ้านสำราญหินลาด ชื่อโรงเรียนประจำตำบลโนนทัน  ๒  วัดสำราญหินลาด  ขึ้นกับตำบลโนนทัน  อำเภอภูเวียง  ขณะนั้น แต่เริ่มเรียนร่วมกันตั้งแต่เมื่อใดนั้นไม่ทราบระยะเวลาชัดเจน  และทราบว่ามีการแยกย้ายกันเรียนชั่วคราวบ้างเป็นครั้งคราว  เนื่องจากการคมนาคมไม่สะดวก  ต่อมาในปี  พ.ศ.๒๔๙๗  ได้แยกมาเรียนที่วัดโพธิ์ชัย บ้านโนนฟันเรือ  โดยอาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียน  และได้ย้ายมาเรียนในที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบันนี้


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:36:21 น.

โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 0-4329-6493 อีเมล์: nonfunrua_fb@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วิยุพา จำปาหวาย โทรศัพท์: 0924402784 อีเมล์: Wiyupa.1992@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]