โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. รตอ.เสถียร  ปริวออม   ประธานกรรมการ

  2. นายเฉลิมชัย  หล้าเลิศ  กรรมการ

  3. นางเครือวัลย์  สีชมชื่น   กรรมการ

  4. นายวีระศักดิื  พันตาเอก   กรรมการ

  5. นายปัญญา  เจริญรักษ์   กรรมการ

  6. นายแดงต้อย  พวงเงิน   กรรมการ

  7. นายสมยงค์   มูลฉวี   กรรมการ

  8. นายสายัณ  วิสาขะ    กรรมการ

  9. นายทนงศักดิ์  วังสงค์  กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:36:21 น.

โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 043296341 อีเมล์: nonsaard@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อภิชาติ สวัสดิ์มูล โทรศัพท์: 0847854299 อีเมล์: apichatnuy@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]