โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. นางสาวชลธิชา  ฤทธิรงค์   ประธาน

  2. นางสาวณิชมน  ตราปราบ   รองประธาน

  3. นางสาวสุวนันท์  ทองสิทธิ์   กรรมการ

  4. นายวทัญญู  ศิริเชิดฉันท์   กรรมการ

  5. นางสาวพูลทรัพย์  เหล้าเจริญ   กรรมการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:36:21 น.

โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 043296341 อีเมล์: nonsaard@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อภิชาติ สวัสดิ์มูล โทรศัพท์: 0847854299 อีเมล์: apichatnuy@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]