โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • ภายในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ ก้าวล้ำด้านศิลปะดนตรี มีความสุข บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:36:21 น.

โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 043296341 อีเมล์: nonsaard@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อภิชาติ สวัสดิ์มูล โทรศัพท์: 0847854299 อีเมล์: apichatnuy@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]