โรงเรียนบ้านโนนหนองแวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
 


  • ประวัติโรงเรียน
  •   โรงเรียนบ้านโนนหนองแวง  เดิมมีชื่อว่า  โรงเรียนบ้านหนองแวง  ตั้งขึ้นเมื่อ วันที่  24  เดือนเมษายน  พ.ศ.  2515  โดยนายสมพงษ์  เนกขัมม์  นายอำเภอหนองเรือ เป็นผู้จัดตั้ง มีนายคำหมื่น วงษ์หนองแล้ง  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านโนนสะอาด รักษาการครูใหญ่  เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  1- 4   และนายวัน   จันทพนม   ผู้ใหญ่บ้านหนองแวงและชาวบ้านได้ร่วมกันบริจาคเงินซื้อที่ดิน  5  ไร่เศษ ๆ ในราคา  1,000  บาท  ปลูกสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  มีขนาด  2  ห้องเรียน  ต่อมาพระอาจารย์ณรงค์  จะนังโชโต  และชาวบ้านหนองแวงได้ บริจาคเงินซื้อที่ดินแปลงที่  2  จำนวน  7  ไร่  1  งาน  30  ตารางวา  ปัจจุบันมีเนื้อที่ทั้งสิ้น  18  ไร่  1  งาน  34  ตารางวา  มีอาคารเรียนถาวร  2  หลัง  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  และองค์การนานาชาติแพลนแห่งประเทศไทย  เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มี  8  ห้องเรียน  มีนางศิริรัตน์  อนุตรีเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:36:21 น.

โรงเรียนบ้านโนนหนองแวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 0-4326-0707 อีเมล์: nong-wang@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อุมาพร สมพันธ์ โทรศัพท์: 0810532623 อีเมล์: nong-wang@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]