โรงเรียนบ้านกุดฉิมพิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

          โรงเรียนบ้านกุดฉิมพิทยาคาร   ตั้งเมื่อวันที่  ๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๔๘๑  โดยอาศัยศาลาวัดเป็นสถานที่ทำการสอน  เรียกว่าโรงเรียนประชาบาล  ตำบลโนนทัน ๓  ( วัดศรีบุญเรือง )  โดยนายอำเภอภูเวียงเป็นผู้จัดตั้งขึ้น  ดำรงตัวอยู่ด้วยเงินงบประมาณกองการประถมศึกษา  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้แต่งตั้งนายทาองดี  ศรีฤทธิ์  วุฒิ  ม.๓  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  และนายจันที  ปาทา วุฒิ ม.๓  เป็นครูผู้สอน  มีนักเรียนในเขตบริการ  ๒  หมู่บ้าน  คือ  บ้านหินตั้ง  หมู่ที่ ๗  และบ้านกุดฉิม  หมู่ที่ ๘


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:36:21 น.

โรงเรียนบ้านกุดฉิมพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 0-4326-0457 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวนันท์นภัส ขันอาษา โทรศัพท์: 0899411924 อีเมล์: kruhou@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]