โรงเรียนบ้านเหล่าประชานุเคราะห์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนบ้านเหล่าประชานุเคราะห์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2489 โดยชาวบ้านเหล่าเป็นผู้ก่อตั้ง ได้รับอนุมัติเป็นโรงเรียนประชาบาล ตำบลบ้านเม็ง สาขาบ้านฟ้าเหลื่อม ทำการสอนตั้งแต่ชั้น ป.1-ป.4 ใช้ศาลาวัดศรีสงฆ์เรืองเป็นเบื้องแรก และได้รับอนุญาตให้เปิดเป็นโรงเรียนอิสระในวันที่ 25 สิงหาคม 2490 ต่อมาได้มีการโอนมาขึ้นกับสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช) กระทรวงศึกษาธิการต่อมาเมื่อมีการปฏิรูปการศึกษายุบรวมหน่วยงานตามพระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 โรงเรียนจึงได้ขึ้นกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:36:21 น.

โรงเรียนบ้านเหล่าประชานุเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 0-4326-0690 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายมานิตร มั่นกุง โทรศัพท์: 0624522450 อีเมล์: prayong844@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]