โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน

             โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ ตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๒ ที่ศาลาวัดบ้านหัวนาหม่อ ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลวัดบ้านหัวนาหม่อ ตำบลบ้านโคก ต่อมาเหลือสั้นๆ ว่า โรงเรียนบ้านหัวนาหม่อ พอถึงปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์

  ปี  พ.ศ. ๒๕๓๙ เปิดขยายโอกาสทางการศึกษา
  ปี  พ.ศ.๒๕๔๐ เป็นโรงเรียนโครงการปฏิรูปการศึกษา
  ปี  พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นโรงเรียนเครือข่ายสหวิทยาการ
  ปี  พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
  ปี  พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
  ปี  พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นโรงเรียนโครงการครูพระสอนศีลธรรม
  ปี  พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นโรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมรักการอ่าน
  ปี  พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นโรงเรียนพัฒนากระบวนการคิดสู่ห้องเรียน

                                                    

                                                    

                                                  

                                                   

                                                   

                                                 

                                                  

                                                 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-11-09 09:02:06 น.

โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 0-4321-1581 อีเมล์: namononlan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รัศมี เทาทองสุข โทรศัพท์: 0908517218 อีเมล์: Radsamee_mam@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]