โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นายกมล    พลงาม ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
  2. นายแอ๊ด   แก้วนารี  ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  3. นายอำภัย   ไชยสงค์  ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
  4. นางศิริวรรณ   ผ่องใส ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
  5. นายสมเกียรติ  แก้วนารี  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
  6. นายเรืองชัย  ถาวงษ์กลาง ผู้แทนพระภิกษุ กรรมการ
  7. นายกฤษฎิ์  จันดาเวียง ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
  8. นายกตพล  จันดาเบ้า ผู้แทนครู กรรมการ
  9. ว่าที่พันตรี ดร.วศิน  สอนโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-11-09 09:02:06 น.

โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 0-4321-1581 อีเมล์: namononlan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รัศมี เทาทองสุข โทรศัพท์: 0908517218 อีเมล์: Radsamee_mam@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]