โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ (Vision)  

              ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๗  โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์  จะจัดการศึกษาให้ผู้มีคุณภาพ  ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ มีความรู้คู่คุณธรรม มีนิสัยรักการอ่าน และมีสุขภาพอนามัยดี

   

  ปรัชญาโรงเรียน            

                          คุณธรรมนำความรู้


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-11-09 09:02:06 น.

โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 0-4321-1581 อีเมล์: namononlan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รัศมี เทาทองสุข โทรศัพท์: 0908517218 อีเมล์: Radsamee_mam@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]