• เว็บไซต์ใชงานประจำ
 •  อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
  ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
  สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  undo การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ
  สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
  Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
  เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
  รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
  ค่านิยม 12 ประการ
  โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
  วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
  วีดิทัศน์ ชุด GPF&i

  05 01
  06 org 179897804Banner 8 edit
  07 org 1377597831Banner 9 Edit


 • ตารางเรียน/ตารางสอน 2/2561
 • ประวัติโรงเรียน
 •    

     โรงเรียนบ้านกุดธาตุ  ตั้งอยู่ที่บ้านกุดธาตุ หมู่ที่ ๑  ตำบลกุดธาตุ  อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕

  เปิดสอนตั้งแต่ ระดับปฐมวัย  ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีเนื้อที่ ทั้งหมด  ๘ ไร่   ๔๐   ตารางวา

         โรงเรียนบ้านกุดธาตุ เดิมชื่อ “โรงเรียนประชาบาลบ้านโคก ๘”  ก่อตั้งเมื่อวันที่  ๑๐  มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๓  ตั้งอยู่หมูที่ ๑ บ้านกุดธาตุ  ตำบลกุดธาตุ  อำเภอหนองนาคำ  จังหวัดขอนแก่น

  จากงบประมาณจากระทรวงศึกษาธิการ  ได้อาศัยศาลาวัดโพธิ์ศรีวรารามเป็นอาคารเรียนชั่วคราว  มีนายคำพันธ์  ชนะบุญ เป็นผู้บริหารคนแรก (ครูใหญ่)

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-02-03 20:34:09 น.

โรงเรียนบ้านกุดธาตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 0-4391-7051 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวศิรินภา แวงชัยภูมิ โทรศัพท์: 0990515844 อีเมล์: sirinapha.eed@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]