โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •            1. นายพรมมา  แสงดาว                 ผู้ทรงคุณวุฒิ                            ประธานกรรมการ

             2. นายประคอง  แต้มี                     ผู้ทรงคุณวุฒิ                           กรรมการ

             3. นางหนูกานต์  โคตรสุมาตย์       ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น        กรรมการ

             4. นางบังอร  พิมพาคำ                   ผู้แทนศิษย์เก่า                       กรรมการ

             5. นางบัวผาง  หอห่มซ้าย            ผู้แทนองค์กรชุมชน                 กรรมการ

             6. นายคะนอง  กองเพชร              ผู้แทนศาสนา                           กรรมการ

             7. นางจารุวรรณ  ประกังวะรัง        ผู้ปกครอง                               กรรมการ

             8. นางคำปุ่น  ภูมิเวียงศรี              ผู้แทนครู                                 กรรมการ

             9. นางวิไลวรรณ  ห่มขวา             ผู้อำนวยการสถานศึกษา        กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:36:21 น.

โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 0-4339-6029 อีเมล์: bannongpoo@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สลักใจ คำโม โทรศัพท์: 0851528275 อีเมล์: bannongpoo@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]