โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • เดิมชื่อ    โรงเรียนบึงกีวิทยานุกูล   เปิดเป็นสาขาของโรงเรียนนครขอนแก่น    เริ่มจัดตั้งโดย       นายสมชาย เขตอนันต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น ในขณะนั้นร่วมกับสภาตำบลบ้านเป็ด  เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2534 ในปีการศึกษาแรกนั้นใช้เวทีหมอลำวัดท่าบึงบ้านเป็ดเป็นอาคารเรียน ได้รับอนุมัติแยกเป็นเอกเทศเมื่อวันที่   13  มกราคม  2536  พร้อมทั้งได้รับจัดสรรงบประมาณหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวนเงิน  11,023,751  บาท  จำนวนบุคลากร 18 คน พร้อมแต่งตั้งให้นายโสภณ  มาตราสงคราม  ครูโรงเรียนนครขอนแก่นมาปฏิบัติหน้าที่รักษาการครูใหญ่และได้เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา   (คมต.สศ.)  รุ่นที่ 1 ต่อมาเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2537 ฯพณฯ อดิศร เพียงเกษ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นได้ออกประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก “บึงกีวิทยานุกูล” เป็น โรงเรียน “ขอนแก่นวิทยาลัย”  จนถึงปัจจุบัน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 22:26:58 น.

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทรศัพท์: 043-423069 อีเมล์: kkwl2015@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: แคทรียา วงค์ประพันธ์ โทรศัพท์: 0917368173 อีเมล์: kattreya1035@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]