โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •       โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2(สมาน สุเมโธ)  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา  สาขาโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

  เริ่มทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา  2536  ณ  วัดป่าแสงอรุณ   โดย  พระราชวรานุวัตร  (สมาน  สุเมโธ)  เป็นผู้เริ่มก่อตั้ง   เพราะเห็นว่าบ้านเลิงเปือยเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่  มีประชากรประมาณ  800  หลังคาเรือน ต้องการให้มีโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล  จึงได้ประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัด  สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดขอนแก่น   และผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  จากความต้องการดังกล่าวทางจังหวัดเห็นชอบให้โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จัดตั้งสาขาโรงเรียนขึ้น   นายสวาท  ภูคำแสน   ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนในขณะนั้นได้มอบให้   นายไกรศิษฏ์   เปลรินทร์   เป็นผู้ประสานงานดำเนินการสาขาโรงเรียนในฐานะหัวหน้าสาขาโรงเรียน   โดยพระราชวรานุวัตรอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดการเรียนการสอนในวัดป่าแสงอรุณเป็นเวลา  2  ปีการศึกษา

            ต่อมาได้ย้ายมาดำเนินการบนที่ดินสาธารณประโยชน์ “ดอนพลับ”  ในพื้นที่ 22  ไร่  1 งาน 52  ตารางวา  และในวันที่  30  เมษายน  2539  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศให้เป็นโรงเรียนเอกเทศ  ชื่อ “โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒” และเพื่อเป็นการสรรเสริญในความกรุณาของพระเทพวรมุณี เจ้าอาวาทวัดแสงอรุณ  ผู้ซึ่งส่งเสริมให้มีการก่อตั้งโรงเรียน  โรงเรียนจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)   จนถึงปัจจุบัน

   

        โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2(สมาน สุเมโธ)  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา  สาขาโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

  เริ่มทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา  2536  ณ  วัดป่าแสงอรุณ   โดย  พระราชวรานุวัตร  (สมาน  สุเมโธ)  เป็นผู้เริ่มก่อตั้ง   เพราะเห็นว่าบ้านเลิงเปือยเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่  มีประชากรประมาณ  800  หลังคาเรือน ต้องการให้มีโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล  จึงได้ประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัด  สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดขอนแก่น   และผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  จากความต้องการดังกล่าวทางจังหวัดเห็นชอบให้โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จัดตั้งสาขาโรงเรียนขึ้น   นายสวาท  ภูคำแสน   ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนในขณะนั้นได้มอบให้   นายไกรศิษฏ์   เปลรินทร์   เป็นผู้ประสานงานดำเนินการสาขาโรงเรียนในฐานะหัวหน้าสาขาโรงเรียน   โดยพระราชวรานุวัตรอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดการเรียนการสอนในวัดป่าแสงอรุณเป็นเวลา  2  ปีการศึกษา

            ต่อมาได้ย้ายมาดำเนินการบนที่ดินสาธารณประโยชน์ “ดอนพลับ”  ในพื้นที่ 22  ไร่  1 งาน 52  ตารางวา  และในวันที่  30  เมษายน  2539  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศให้เป็นโรงเรียนเอกเทศ  ชื่อ “โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒” และเพื่อเป็นการสรรเสริญในความกรุณาของพระเทพวรมุณี เจ้าอาวาทวัดแสงอรุณ  ผู้ซึ่งส่งเสริมให้มีการก่อตั้งโรงเรียน  โรงเรียนจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)   จนถึงปัจจุบัน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 11:03:09 น.

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทรศัพท์: 0433466442 อีเมล์: donplub@kkw2.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: พนมจิตร ประทุมมา โทรศัพท์: 0943105512 อีเมล์: panomjit@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]