โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์

          โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)  ย้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  สู่มาตรฐานสากล   เน้นคุณธรรม  เป็นผู้นำการกีฬา  ก้าวหน้าเทคโนโลยี  มีความสุขตามวิถีไทย


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 11:03:09 น.

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทรศัพท์: 0433466442 อีเมล์: donplub@kkw2.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: พนมจิตร ประทุมมา โทรศัพท์: 0943105512 อีเมล์: panomjit@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]