• เว็ปไชต์ที่เกี่ยวข้อง
  • แบบลงเวลาปฏิบัติราชการ
  • ผลงานทางวิชาการของครู
  • โครงสร้างหน่วยงาน

  • ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 19:17:17 น.

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โทรศัพท์: 043221751 อีเมล์: sskhonkaen@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสมยศ ฟักนาค โทรศัพท์: 0853256178 อีเมล์: kru.somyot.f@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]