โรงเรียนหนองขามพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
 


 • แนะนำเว็บไชต์โรงเรียนใหม่
 • www.nkpk.ac.th

 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนโดยสังเขป
   
             โรงเรียนหนองขามพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 215 หมู่ 12
  บ้านหนองขาม  ตำบลโนนสมบูรณ์ กิ่งอำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่  13  พฤศจิกายน  2535 คณะกรรมการการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่น มีมติให้ดำเนินการเปิดสาขาโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์      วันที่ 23 ธันวาคม 2535  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติให้โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา เปิดสาขาที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ในปีการศึกษา 2536 การทำการเรียนการสอนได้รับความอนุเคราะห์ เป็นอาคารเรียนชั่วคราวจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น (โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์โนนสมบูรณ์) ในวันที่ 9 เมษายน 2537    ได้ย้ายไปเปิดทำการเรียนการสอนที่บ้านหนองขาม   หมู่ 2 (ปัจจุบัน หมู่ 12) ได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราว จำนวน 5 ห้องเรียน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการสร้างอาคารเรียนชั่วคราวจากการสนับสนุน ของชุมชน
  ในปีการศึกษา 2537 โรงเรียนได้เปิดรับนักเรียน   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 จำนวน 2 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 107 คน ในวันที่ 23 มีนาคม 2538 โรงเรียนหนองขามพิทยาคมได้รับการจัดตั้งเป็นเอกเทศ  กรมสามัญศึกษา  ในปีการศึกษา 2541     กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติ      ให้เปิดทำการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:54:31 น.

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทรศัพท์: 043267132 อีเมล์: nkpk2000@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: sawat tasarin โทรศัพท์: 043267132 อีเมล์: nkpk2555@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]